Global searching is not enabled.
Skip to main content

Struktura platformy

Platforma składa się z trzech modułów. Poniżej przedstawiamy zasoby każdego z modułów oraz odpowiedź na pytanie Co daje moduł?

             ETAP II - wersja podstawowa (od XI 2022)
Modułu I: DIAGNOZA

Co daje Moduł I: DIAGNOZA?

 •  Indywidualny raport dotyczący zasobów i potencjalnych źródeł trudności w funkcjonowaniu zawodowym
 •  Indywidualne wskazówki do wykorzystania Modułu II: ROZWÓJ
 •  Monitorowanie postępów w wykorzystaniu platformy
Modułu II: ROZWÓJ

Co daje Moduł II: ROZWÓJ?

 • Treningi poznawcze pozwalają na ćwiczenie i rozwój funkcji poznawczych (m.in. koncentracji uwagi, pamięci, wytrwałości, trafności i szybkości działania) – każdy kolejny trening zwiększa możliwości poznawcze
 • Powtarzając treningi poznawcze możesz porównywać uzyskiwane wyniki – każdorazowo uzyskujesz informacje o czasie wykonania zadania, ilości zrealizowanych zadań i ilości popełnionych błędów
 • Możliwość obserwacji, w jakim stopniu funkcje poznawcze uwarunkowane są czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi – obniżony nastrój, zmęczenie, deficyt snu, presja, brak treningu i in., mogą wpływać na uzyskiwane wyniki, zwłaszcza, gdy zadania są wymagające; spróbuj wykonać zadania w obciążających i optymalnych dla siebie warunkach i porównaj wyniki
 • Materiały psychoedukacyjne pozwalają spojrzeć na siebie i sytuację pracy wieloaspektowo - zwiększają uważność na czynniki psychologiczne i pozwalają lepiej zrozumieć wpływ uwarunkowań wewnętrznych
 • Wykonanie zadań kontrolnych na końcu materiału psychoedukacyjnego pozwala sprawdzić swoją wiedzę i zrozumienie tematu


Modułu III: WSPARCIE

Co daje Moduł III: WSPARCIE?

 • Wsparcie w korzystaniu z platformy
 • Możliwość uzyskania pogłębionej analizy wyników badań własnych
 • Możliwość uzyskaniu wsparcia psychologicznego     
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ETAP I - rozszerzona wersja (od II - XI 2022)
Modułu I: DIAGNOZA

Co daje Moduł I: DIAGNOZA?

 •  Indywidualny raport dotyczący zasobów i potencjalnych źródeł trudności w funkcjonowaniu zawodowym
 •  Indywidualne wskazówki do wykorzystania Modułu II: ROZWÓJ
 •  Monitorowanie postępów w wykorzystaniu platformy
Modułu II: ROZWÓJ

Co daje Moduł II: ROZWÓJ?

 • Treningi poznawcze pozwalają na ćwiczenie i rozwój funkcji poznawczych (m.in. koncentracji uwagi, pamięci, wytrwałości, trafności i szybkości działania) – każdy kolejny trening zwiększa możliwości poznawcze
 • Powtarzając treningi poznawcze możesz porównywać uzyskiwane wyniki – każdorazowo uzyskujesz informacje o czasie wykonania zadania, ilości zrealizowanych zadań i ilości popełnionych błędów
 • Możliwość obserwacji, w jakim stopniu funkcje poznawcze uwarunkowane są czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi – obniżony nastrój, zmęczenie, deficyt snu, presja, brak treningu i in., mogą wpływać na uzyskiwane wyniki, zwłaszcza, gdy zadania są wymagające; spróbuj wykonać zadania w obciążających i optymalnych dla siebie warunkach i porównaj wyniki
 • Materiały psychoedukacyjne pozwalają spojrzeć na siebie i sytuację pracy wieloaspektowo - zwiększają uważność na czynniki psychologiczne i pozwalają lepiej zrozumieć wpływ uwarunkowań wewnętrznych
 • Wykonanie zadań kontrolnych na końcu materiału psychoedukacyjnego pozwala sprawdzić swoją wiedzę i zrozumienie tematu
Modułu III: WSPARCIE

Co daje Moduł III: WSPARCIE?

 • Wsparcie w korzystaniu z platformy
 • Możliwość uzyskania pogłębionej analizy wyników badań własnych
 • Możliwość uzyskaniu wsparcia psychologicznego
 • Możliwość uczestnictwa w krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Szczegółowe informacje

Last modified: Monday, 12 December 2022, 12:04 AM