Global searching is not enabled.
Skip to main content

Dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ - kierownik projektu  

Posiada wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce stresu, obciążeń zawodowych i analizie indywidualnych uwarunkowań jako czynników ryzyka w rozwoju wypalenia zawodowego. Była kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki nt. Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej - analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEGW pracy terapeutycznej zajmuje się głównie problematyką lęku, depresji, stresu, wypalenia zawodowego i zaburzeń adaptacyjnych. W ramach koordynowania współpracy UJ-IBM realizowała projekt nt. Zastosowanie kognitywnego komputera IBM Watson, aplikacji mobilnej oraz mediów społecznościowych do wpływania na motywacje i zachowania prozdrowotne ludzi. 

Dr Bożena Gulla – główny wykonawca projektu 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Posiada doświadczenie kliniczne jako psycholog praktyk poradni zdrowia psychicznego i w szpitalu psychiatrycznymJej doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim problematykę zaburzeń psychicznych oraz schorzeń somatycznych i psychosomatycznych. Jest specjalistą I stopnia w zakresie psychologii klinicznej i II stopnia w zakresie psychosomatyki. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Przez wiele lat prowadziła praktykę terapeutyczną, pracując z osobami w stresie, ostrych reakcjach sytuacyjnych, w depresji i cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne. 

Mgr Mariusz Ślazyk - główny wykonawca projektu 

Specjalista ds. informatyki z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, kierownik Pracowni Multimedialnej i Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ sprawujący nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi. Posiada umiejętność projektowania i programowania interfejsu użytkownika, systemów pozyskujących informację z dużych zbiorów, stosowania w praktyce logiczno-semantycznych i statystycznych technik analizy danych. Posiada znajomość technologii PHP, MySQL, JavascriptjQuery, HTML, CSS oraz wiodących frameworków JoomlaDrupalWordpressa także znajomość aplikacji wspomagających tworzenie szaty graficznej stron internetowych. 

Mgr Krzysztof Stanuch – wsparcie informatyczne projektu 

Absolwent kierunku Fizyka o specjalności fizyka z informatyką na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od ponad 14 lat pracuje jako specjalista ds. informatyki w Pracowni Multimedialnej i Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Główne zadania to wsparcie IT dla pracowników WZiKS, sprawowanie nadzoru nad sprzętem multimedialnym i komputerowym wykorzystywanym w dydaktyce i pracy naukowejsystemami komputerowymi MS Windows oraz Linux, w tym nadzór nad maszynami wirtualnymi. Wśród rozwijanych zainteresowań znajdują się zagadnienia z nauk ścisłych oraz informatycznych – głównie systemy komputerowe z rodziny Linux, technologie wirtualizacji, systemy CMS, HTML, CSS oraz grafika komputerowa. 

 

Osoby wspierające: 

Dr Bogusława Bober-Płonka 

Studenci Instytutu Psychologii Stosowanej UJ 

Zespół koordynujący (kolejność alfabetyczna):

  • Maria Balas
  • Małgorzata Grochowicz
  • Kaja Jadacka
  • Karolina Makuchowska
  • Marta Pawlikowska
  • Katarzyna Tendera