Global searching is not enabled.
Skip to main content

MODUŁ III

Moduł III daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze specjalistami w obszarze problemów zawodowych i uzyskania wsparcia psychologów-psychoterapeutów.
UWAGA: dostęp do Modułu III możliwy jest po realizacji Modułu I, poświęconego diagnozie problemu.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: stronguj@uj.edu.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów rozmowy lub spotkania online, w zależności od formy, na którą się Państwo zdecydujecie. Udostępniony zostanie również kalendarz dostępnych terminów. W trakcie indywidualnych konsultacji możliwe będzie:

- omówienie wyników badań zrealizowanych w Module I ​– kompleksowa analiza czynników indywidualnych i kontekstualnych, mogących mieć wpływ na sytuację zawodową

- pozyskanie informacji dotyczących mechanizmów wypalenia zawodowego, przyczynach i konsekwencjach syndromu wypalenia​

- pozyskanie informacji o możliwych dalszych sposobach i możliwościach leczenia, np. formach psychoterapii, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej; możliwe jest też pozyskanie informacji o tym, jak przebiega terapia i na czym polega ​

- bezpośrednie wsparcie psychologiczne ​

- krótkoterminowe oddziaływanie psychoterapeutyczne – wprowadzone zostaną elementy terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowane na technikach regulacji emocji i restrukturyzacji poznawczej (max. 12 spotkań, w miarę dostępnych terminów).

Spotkania online trwają 50 minut.